Francisco
ASSIS

Mnenja v vlogi poročevalca - 8. zakonodajno obdobje Francisco ASSIS

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o obravnavi vse bolj omejenih možnosti za delovanje civilne družbe v državah v razvoju

11-07-2017 AFET_AD(2017)603109 PE603.109v02-00 AFET
Francisco ASSIS

MNENJE o Evropski energetski uniji naproti

16-09-2015 AFET_AD(2015)565044 PE565.044v03-00 AFET
Francisco ASSIS