Francisco
ASSIS

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) - 8. zakonodajno obdobje Francisco ASSIS

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o okrepitvi strategije za atlantsko regijo EU

24-06-2015 P8_DCL(2015)0024 Zastarano
José BLANCO LÓPEZ Isabelle THOMAS Francisco ASSIS Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Ramón JÁUREGUI ATONDO Maite PAGAZAURTUNDÚA Derek VAUGHAN Fernando RUAS Liliana RODRIGUES Clare MOODY Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR Ricardo SERRÃO SANTOS Jonás FERNÁNDEZ Soledad CABEZÓN RUIZ
Datum predložitve : 24-06-2015
Pretek roka : 24-09-2015
Število podpisnikov : 34 - 25-09-2015

Pisna izjava proti nasilju v nogometu in pri drugih športnih dogodkih

12-01-2015 P8_DCL(2015)0002 Zastarano
José BLANCO LÓPEZ Elena VALENCIANO Marc TARABELLA Esteban GONZÁLEZ PONS Mercedes BRESSO Aldo PATRICIELLO Alessandra MORETTI Dietmar KÖSTER Virginie ROZIÈRE Eric ANDRIEU Ismail ERTUG Eider GARDIAZABAL RUBIAL Izaskun BILBAO BARANDICA Fernando MAURA BARANDIARÁN Javier NART Merja KYLLÖNEN Stefan ECK Ivo VAJGL Marijana PETIR Francisco ASSIS Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Clara AGUILERA Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Ernest URTASUN Francisco de Paula GAMBUS MILLET Santiago FISAS AYXELÀ
Datum predložitve : 12-01-2015
Pretek roka : 12-04-2015
Število podpisnikov : 142 - 17-04-2015