Alfredo
ANTONIOZZI

Predlogi resolucij - Sedmi parlamentarni mandat Alfredo ANTONIOZZI

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143