Dimitrios PAPADIMOULIS : Šesti parlamentarni mandat 

Politične skupine 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederalna skupina Evropske združene levice - Zelene nordijske levice - Član predsedstva

Nacionalne stranke  

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Synaspismos tis Aristeras ton Kinimaton kai tis Oikologias (Grčija)

Poslanci 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z Ljudsko republiko Kitajsko
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Začasni odbor za podnebne spremembe

Namestnik 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Pododbor za človekove pravice
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Začasni odbor za politične izzive in proračunska sredstva razširjene Unije 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Pododbor za človekove pravice
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Pododbor za človekove pravice

all-activities 

Prispevki k plenarnim razpravam 
Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca  
V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca  
Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o strategiji EU o otrokovih pravicah  
- EMPL_AD(2007)386547 -  
-
EMPL 
MNENJE o strategijah in sredstvih za vključevanje državljanov tretjih držav v Evropsko unijo  
- EMPL_AD(2006)368058 -  
-
EMPL 
MNENJE o deležu obnovljivih virov energije v EU in predlogi konkretnih ukrepov  
- ENVI_AD(2005)353648 -  
-
ENVI 

Predlogi resolucij 
Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja 
Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Vprašanja za ECB v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje 
Poslanci lahko postavijo vprašanja za pisni odgovor za ECB ter vprašanja v zvezi z enotnim mehanizmom nadzora in enotnim mehanizmom za reševanje. Ta vprašanja se najprej predložijo predsedniku pristojnega odbora. Člen 140, člen 141, Priloga III

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) 
**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o potrebi po spoprijemanju z negotovostjo dela, revščino in brezposelnostjo mladih delavcev  
- P6_DCL(2009)0052 - Zastarano  
Maria MATSOUKA , Pier Antonio PANZERI , Stephen HUGHES , Dimitrios PAPADIMOULIS , Elisabeth SCHROEDTER  
Datum predložitve : 21-04-2009
Pretek roka : 07-05-2009
Število podpisnikov : 58 - 08-05-2009
Pisna izjava o zagotavljanju raznovrstnosti nabora energetskih virov Evropske unije  
- P6_DCL(2008)0038 - Zastarano  
Anni PODIMATA , Dimitrios PAPADIMOULIS , Rebecca HARMS  
Datum predložitve : 21-04-2008
Pretek roka : 24-07-2008
Število podpisnikov : 57 - 25-07-2008
Pisna izjava o zgodnjem obveščanju državljanov ob velikih nevarnostih  
- P6_DCL(2007)0100 - Sprejeto  
Gabriele ALBERTINI , Kader ARIF , Caroline LUCAS , Elizabeth LYNNE , Dimitrios PAPADIMOULIS  
Datum predložitve : 12-11-2007
Pretek roka : 26-02-2008
Sprejeto (datum) : 11-03-2008
Sprejeto besedilo (s seznamom podpisnikov) : P6_TA(2008)0088
Število podpisnikov : 432 - 21-02-2008

Seznam navzočih 
Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.

Kontakt