Jean-Pierre
AUDY

Mnenja v vlogi poročevalca v senci - Sedmi parlamentarni mandat Jean-Pierre AUDY

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o vplivu finančne krize na obrambne sektorje držav članic EU

10-11-2011 ITRE_AD(2011)472124 PE 472.124v02-00 ITRE
Evžen TOŠENOVSKÝ

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za letni proračun Unije

30-05-2011 ITRE_AD(2011)460955 PE 460.955v02-00 ITRE
Ivailo KALFIN