Jean-Pierre
AUDY

Mnenja v vlogi poročevalca - Sedmi parlamentarni mandat Jean-Pierre AUDY

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o tehnološki in industrijski bazi evropske obrambe

09-10-2013 ITRE_AD(2013)516798 PE 516.798v02-00 ITRE
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o letnem poročilu Evropske investicijske banke za leto 2011

10-01-2013 CONT_AD(2013)500404 PE 500.404v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o letnem poročilu EIB za leto 2009

01-03-2011 CONT_AD(2011)452578 PE 452.578v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o osnutku splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010, oddelek III – Komisija

01-10-2009 CONT_AD(2009)427260 PE 427.260v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY