Jean-Pierre
AUDY

Parlamentarna vprašanja - Šesti parlamentarni mandat Jean-Pierre AUDY

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Rose vino in dovoljeni enološki postopki

02-04-2009 O-0067/2009 Komisija