Jean-Pierre
AUDY

Parlamentarna vprašanja - Sedmi parlamentarni mandat Jean-Pierre AUDY

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Wiretapping in France EN

17-03-2014 E-003079/2014 Komisija

Imports of Ukrainian eggs EN

22-07-2013 E-008952/2013 Komisija

Financiranje projekta ITER od leta 2014 do 2020

27-03-2012 E-003282/2012 Komisija