Please fill this field
Jean-Pierre AUDY Jean-Pierre AUDY
Jean-Pierre AUDY
Francija

Datum rojstva : , Tulle

Šesti parlamentarni mandat Jean-Pierre AUDY

Politične skupine

 • 11-06-2005 / 13-07-2009 : Skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) in Evropskih demokratov - Član

Nacionalne stranke

 • 11-06-2005 / 13-07-2009 : Union pour un Mouvement Populaire (Francija)

Poslanci

 • 04-07-2005 / 14-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 05-09-2005 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za proračunski nadzor
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami Magreba in Unijo arabskega Magreba (vključno z Libijo)

Namestnik

 • 28-06-2005 / 14-01-2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 07-07-2005 / 13-03-2007 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)
 • 19-01-2006 / 19-06-2007 : Preiskovalni odbor o krizi družbe "Equitable Life Assurance Society"
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za mednarodno trgovino
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Odbor za industrijo, raziskave in energetiko
 • 13-02-2007 / 13-07-2009 : Delegacija pri Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN)

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o EMU10: dosežki in izzivi po desetih letih obstoja ekonomske in monetarne unije

10-09-2008 INTA_AD(2008)409416 PE 409.416v02-00 INTA
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 515/97 o medsebojni pomoči med upravnimi organi držav članic in o sodelovanju med njimi in Komisijo zaradi zagotavljanja pravilnega izvajanja carinske in kmetijske zakonodaje

18-07-2007 CONT_AD(2007)388541 PE 388.541v02-00 CONT
Jean-Pierre AUDY

MNENJE o zunanji razsežnosti evropske energetske politike

02-03-2007 INTA_AD(2007)382546 PE 382.546v02-00 INTA
Jean-Pierre AUDY

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Seznam navzočih

Seznam navzočih je izvleček iz zapisnikov plenarnih zasedanj 6. parlamentarnega obdobja. Podatki v njih so izključno informativne narave in zajemajo mandat poslanca v Evropskem parlamentu. Podatki so neobdelani in na vključujejo popravkov za upravičeno odsotnost zaradi bolezni, starševskega dopusta, odobreno sodelovanje v parlamentarni delegaciji itd.