Marian-Jean MARINESCU : Domov 

Član 

Odbor za promet in turizem 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 

Namestnik 

Odbor za proračunski nadzor 
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane 
Odbor za industrijo, raziskave in energetiko 
Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) 

Nedavne dejavnosti 

Nasprotovanje v skladu s členom 111 Poslovnika: seznam projektov skupnega interesa Unije (B9-0091/2020) RO  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt