Jan Philipp
ALBRECHT

Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Jan Philipp ALBRECHT

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti)

22-05-2018 IMCO_AD(2018)616831 PE616.831v02-00 IMCO
Nicola DANTI

MNENJE o Evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme

29-01-2018 LIBE_AD(2018)612195 PE612.195v02-00 LIBE
Maria GRAPINI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830 PE604.830v02-00 LIBE
Michał BONI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje izvajali pravila konkurence in zagotavljali pravilno delovanje notranjega trga

21-11-2017 IMCO_AD(2017)608025 PE608.025v02-00 IMCO
Eva MAYDELL

MNENJE o poročilu o politiki konkurence za leto 2016

21-11-2017 IMCO_AD(2017)609616 PE609.616v02-00 IMCO
Christel SCHALDEMOSE

MNENJE Digitalni trgovinski strategiji naproti

12-10-2017 IMCO_AD(2017)606248 PE606.248v03-00 IMCO
Daniel DALTON

MNENJE V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB o boju proti kibernetski kriminaliteti

13-06-2017 IMCO_AD(2017)606009 PE606.009v02-00 IMCO
Anneleen VAN BOSSUYT

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem zakoniku elektronskih komunikacijah (prenovitev)

12-06-2017 LIBE_AD(2017)601042 PE601.042v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Svet o ustanovitvi Organa evropskih regulatorjev za elektronske komunikacije

09-06-2017 LIBE_AD(2017)601038 PE601.038v02-00 LIBE
Morten PETERSEN

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2010/13/EU o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev glede na spreminjajoče se tržne razmere

03-02-2017 LIBE_AD(2017)593952 PE593.952v03-00 LIBE
Angelika MLINAR

MNENJE o evropski pobudi za računalništvo v oblaku

29-11-2016 IMCO_AD(2016)589220 PE589.220v02-00 IMCO
Eva MAYDELL

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o nekaterih vidikih pogodb o dobavi digitalnih vsebin

21-11-2016 LIBE_AD(2016)582370 PE582.370v03-00 LIBE
Marju LAURISTIN

MNENJE o virtualnih valutah

21-04-2016 IMCO_AD(2016)577006 PE577.006v02-00 IMCO
Ulrike TREBESIUS

MNENJE Aktu za enotni digitalni trg naproti

01-12-2015 LIBE_AD(2015)567643 PE567.643v02-00 LIBE
Michał BONI

MNENJE o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za interoperabilnostne rešitve za evropske javne uprave, podjetja in državljane (ISA2) – Interoperabilnost kot sredstvo za posodobitev javnega sektorja

10-06-2015 LIBE_AD(2015)544268 PE544.268v03-00 LIBE
Jeroen LENAERS

MNENJE o letnem poročilu o politiki konkurence EU

23-01-2015 IMCO_AD(2015)539870 PE539.870v02-00 IMCO
Kaja KALLAS