Jan Philipp
ALBRECHT

Mnenja v vlogi poročevalca - 8. zakonodajno obdobje Jan Philipp ALBRECHT

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o priporočilih Evropski komisiji glede pogajanj za sporazum o trgovini s storitvami (TiSA)

24-11-2015 LIBE_AD(2015)567479 PE567.479v02-00 LIBE
Jan Philipp ALBRECHT

MNENJE o priporočilu za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558 PE546.558v02-00 LIBE
Jan Philipp ALBRECHT