Jan Philipp
ALBRECHT

Poročila v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Jan Philipp ALBRECHT

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

POROČILO o ugotovitvah in priporočilih posebnega odbora o terorizmu

21-11-2018 A8-0374/2018 PE621.073v02-00 TERR
Monika HOHLMEIER Helga STEVENS

POROČILO o boju proti kibernetski kriminaliteti

26-07-2017 A8-0272/2017 PE604.566v03-00 LIBE
Elissavet VOZEMBERG-VRIONIDI