Veuillez remplir ce champ
Jan Philipp ALBRECHT Jan Philipp ALBRECHT
Jan Philipp ALBRECHT
Nemčija

Datum rojstva : , Braunschweig

Sedmi parlamentarni mandat Jan Philipp ALBRECHT

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Član

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 14-02-2011 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Irakom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 10-12-2012 / 23-10-2013 : Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja

Namestnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za pravne zadeve
 • 16-09-2009 / 13-02-2011 : Delegacija za odnose z Irakom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Arabskim polotokom
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za pravne zadeve
 • 28-03-2012 / 09-12-2012 : Posebnega odbora za organizirani kriminal, korupcijo in pranje denarja

all-activities

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov

22-11-2013 A7-0403/2013 PE 501.928v03-00 LIBE
Dimitrios DROUTSAS

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do dostopa do odvetnika v kazenskem postopku in pravici do komunikacije v primeru prijetja

21-12-2011 JURI_AD(2011)473811 PE 473.811v02-00 JURI
Jan Philipp ALBRECHT

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravici do obveščenosti v kazenskem postopku

27-01-2011 JURI_AD(2011)452710 PE 452.710v02-00 JURI
Jan Philipp ALBRECHT

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o elektronski identifikaciji in skrbniških storitvah za elektronske transakcije na notranjem trgu

09-07-2013 LIBE_AD(2013)504331 PE 504.331v02-00 LIBE
Jens ROHDE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropski agenciji za varnost omrežij in informacij (ENISA)

12-10-2011 LIBE_AD(2011)469719 PE 469.719v03-00 LIBE
Alexander Nuno PICKART ALVARO

MNENJE o celovitem pristopu k varstvu osebnih podatkov v Evropski uniji

25-05-2011 JURI_AD(2011)462780 PE 462.780v02-00 JURI
Françoise CASTEX

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Državljanstvo EU naprodaj

06-12-2013 O-000145/2013 Komisija

Državljanstvo EU naprodaj

06-12-2013 O-000144/2013 Svet

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o znižanju starosti za volilno pravico na 16 let

10-09-2012 P7_DCL(2012)0027 Zastarano
Heinz K. BECKER Jan Philipp ALBRECHT Karima DELLI Andrew DUFF Eider GARDIAZABAL RUBIAL
Datum predložitve : 10-09-2012
Pretek roka : 13-12-2012
Število podpisnikov : 177 - 13-12-2012

Pisna izjava o kršenju temeljnih pravic zapornikov v Evropski uniji

14-02-2011 P7_DCL(2011)0006 Zastarano
Françoise CASTEX Jan Philipp ALBRECHT Carlos COELHO Stavros LAMBRINIDIS Diana WALLIS
Datum predložitve : 14-02-2011
Pretek roka : 16-05-2011
Število podpisnikov : 140 - 17-05-2011

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu