Please fill this field
Jan Philipp ALBRECHT Jan Philipp ALBRECHT
Jan Philipp ALBRECHT
Nemčija

Datum rojstva : , Braunschweig

8. zakonodajno obdobje Jan Philipp ALBRECHT

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Skupina Zelenih/Evropske svobodne zveze - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 02-07-2018 : Bündnis 90/Die Grünen (Nemčija)

Podpredsednik

 • 07-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 23-01-2017 / 02-07-2018 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve

Poslanci

 • 01-07-2014 / 06-07-2014 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegacija za odnose z Izraelom
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 • 12-09-2017 / 02-07-2018 : Posebni odbor o terorizmu

Namestnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 14-07-2014 / 02-07-2018 : Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo
 • 19-01-2017 / 02-07-2018 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Glavne parlamentarne dejavnosti

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o priporočilih Evropski komisiji glede pogajanj za sporazum o trgovini s storitvami (TiSA)

24-11-2015 LIBE_AD(2015)567479 PE567.479v02-00 LIBE
Jan Philipp ALBRECHT

MNENJE o priporočilu za Evropsko komisijo glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

07-04-2015 LIBE_AD(2015)546558 PE546.558v02-00 LIBE
Jan Philipp ALBRECHT

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Agenciji EU za kibernetsko varnost ENISA in razveljavitvi Uredbe (EU) št. 526/2013 ter certificiranju informacijske in komunikacijske tehnologije na področju kibernetske varnosti (uredba o kibernetski varnosti)

22-05-2018 IMCO_AD(2018)616831 PE616.831v02-00 IMCO
Nicola DANTI

MNENJE o Evropski strategiji za kooperativne inteligentne prometne sisteme

29-01-2018 LIBE_AD(2018)612195 PE612.195v02-00 LIBE
Maria GRAPINI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o avtorskih pravicah na enotnem digitalnem trgu

22-11-2017 LIBE_AD(2017)604830 PE604.830v02-00 LIBE
Michał BONI

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu