Arnaud DANJEAN : Domov 

Član 

Odbor za mednarodno trgovino 
Pododbor za varnost in obrambo 
Delegacija v parlamentarnem odboru Cariforum-EU 
Delegacija za odnose z Avstralijo in Novo Zelandijo 

Namestnik 

Odbor za zunanje zadeve 
Odbor za proračunski nadzor 
Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) 

Kontakt