Please fill this field
Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Nemčija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Burgstädt

Sedmi parlamentarni mandat Peter JAHR

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 15-12-2010 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član
 • 16-12-2010 / 30-06-2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član predsedstva

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za peticije
 • 16-09-2009 / 12-02-2012 : Delegacija pri odborih za parlamentarno sodelovanje EU-Armenija, EU-Azerbajdžan in EU-Gruzija
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija v skupni parlamentarni skupščini Euronest
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za peticije
 • 13-02-2012 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Iranom

Namestnik

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za proračun
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Irakom
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za proračun

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE Predlog direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje

27-06-2013 PETI_AD(2013)507937 PE 507.937v02-00 PETI
Nikolaos CHOUNTIS

MNENJE o letnem poročilu za leto 2011 o zaščiti finančnih interesov EU – boj proti goljufijam

26-03-2013 AGRI_AD(2013)504314 PE 504.314v02-00 AGRI
Janusz WOJCIECHOWSKI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope

20-09-2012 BUDG_AD(2012)492829 PE 492.829v03-00 BUDG
Göran FÄRM

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o spodbujanju pravne pismenosti

09-09-2013 P7_DCL(2013)0013 Zastarano
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Datum predložitve : 09-09-2013
Pretek roka : 09-12-2013
Število podpisnikov : 58 - 10-12-2013

Pisna izjava o zaščiti otrok v primerih ugrabitev, med drugim v okviru sporov v zvezi s skrbništvom

09-09-2013 P7_DCL(2013)0012 Zastarano
Angelika WERTHMANN Victor BOŞTINARU Jorgo CHATZIMARKAKIS Minodora CLIVETI Frank ENGEL Carlos ITURGAIZ Peter JAHR Ádám KÓSA Gesine MEISSNER Antigoni PAPADOPOULOU Antonyia PARVANOVA Nikolaos SALAVRAKOS Eleni THEOCHAROUS Tatjana ŽDANOKA Milan ZVER
Datum predložitve : 09-09-2013
Pretek roka : 09-12-2013
Število podpisnikov : 91 - 10-12-2013

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg