Veuillez remplir ce champ
Peter JAHR Peter JAHR
Peter JAHR

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Član

Nemčija - Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Datum rojstva : , Burgstädt

8. zakonodajno obdobje Peter JAHR

Politične skupine

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Član

Nacionalne stranke

 • 01-07-2014 / 01-07-2019 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Nemčija)

Poslanci

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za peticije
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija za odnose z državami Andske skupnosti
 • 14-07-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri Evro-latinskoameriški parlamentarni skupščini
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za peticije

Namestnik

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 14-07-2014 / 29-09-2014 : Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Srbija
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Ukrajina
 • 30-09-2014 / 01-07-2019 : Delegacija pri parlamentarni skupščini Euronest
 • 24-06-2016 / 13-12-2017 : Preiskovalni odbor za preučitev domnevnih kršitev in nepravilnosti pri uporabi prava Unije, povezanih s pranjem denarja, izogibanjem davkom in davčno utajo
 • 19-01-2017 / 01-07-2019 : Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane
 • 18-12-2017 / 19-03-2018 : Odbor za proračunski nadzor
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Posebni odbor za postopek Unije za registracijo pesticidov

Glavne parlamentarne dejavnosti

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o vmesnem poročilu o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora

10-10-2018 AGRI_AD(2018)625204 PE625.204v02-00 AGRI
Peter JAHR

MNENJE o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 o fitofarmacevtskih sredstvih

22-06-2018 AGRI_AD(2018)615454 PE615.454v02-00 AGRI
Peter JAHR

MNENJE o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije

27-01-2017 AGRI_AD(2017)592130 PE592.130v02-00 AGRI
Peter JAHR

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas in razveljavitvi Direktive 2000/84/ES

21-02-2019 PETI_AD(2019)629635 PE629.635v02-00 PETI
Cecilia WIKSTRÖM

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o opustitvi premikanja ure na poletni oz. zimski čas

20-02-2019 AGRI_AD(2019)630764 PE630.764v02-00 AGRI
Ulrike MÜLLER

MNENJE o izvajanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v institucionalnem okviru EU

21-01-2019 PETI_AD(2019)606045 PE606.045v02-00 PETI
Josep-Maria TERRICABRAS

Predlogi resolucij

Predlogi resolucij, ki se nanašajo na aktualna vprašanja, se vložijo na zahtevo odbora, politične skupine ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta in zanje se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 132, člen 136, člen 139 in člen 144.

Vprašanja za ustni odgovor

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo, naslovljena na Evropsko komisijo, Svet ali podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije, lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % poslancev Evropskega parlamenta. Člen 136

Druge parlamentarne dejavnosti

Pisne obrazložitve glasovanja

Poslanci lahko na plenarnem zasedanju predložijo pisno obrazložitev svojega glasovanja. Člen 194

Strateška preiskava Evropskega varuha človekovih pravic št. OI/2/2017 o preglednosti zakonodajnih razprav v pripravljalnih telesih Sveta EU (A8-0420/2018 - Jo Leinen, Yana Toom) DE

17-01-2019

Wir stimmen mit den Empfehlungen der Ombudsfrau weitestgehend überein. Wir fordern ein gleiches Maß an Transparenz im Rat wie im Parlament, da beide gleichgestellte Ko-Legislatoren sind. Dennoch ist es uns wichtig, dass Verhandlungen unter Verschluss stattfinden können, um Verhandlungsergebnisse nicht zu beeinflussen.

Postopek Unije za registracijo pesticidov (A8-0475/2018 - Norbert Lins, Bart Staes) DE

16-01-2019

Wie jedes kontroverse Thema, kann auch dieser Bericht unterschiedlich interpretiert werden: Für mich ist es besonders wichtig, dass zukünftig Zulassungsverfahren und die Festsetzung von Werten wissenschaftlich basiert und von Ideologie befreit stattfinden.
An dieser Stelle deshalb ein Tipp an meine Kollegen: Wissenschaftliche Fakten lassen sich nicht durch Mehrheitsentscheidungen verändern.

Pravice in obveznosti potnikov v železniškem prometu (A8-0340/2018 - Bogusław Liberadzki) DE

15-11-2018

. – Ich freue mich, dass wir mit der heutigen Abstimmung eine so große Mehrheit für die Stärkung der Rechte unserer Bahnfahrer erreicht haben. Die neuen Vorschriften gelten europaweit und sind einfach durchsetzbar: Im Falle von Verspätungen kann man nun mit einer fairen und angemessenen Entschädigung rechnen. Passagiere, deren Zug mehr als zwei Stunden zu spät kommt, sollen den Ticketpreis vollständig zurückerstattet bekommen. Mit diesen neuen Regeln bringen wir die europäischen Eisenbahnunternehmen dazu, pünktlicher und effizienter zu werden. Zudem schaffen wir mit den neuen Entschädigungsregeln Rechtssicherheit für Fahrgäste und Eisenbahnunternehmen gleichermaßen.

Vprašanja za pisni odgovor

Poslanci lahko za pisni odgovor predsedniku Evropskega sveta, Svetu, Komisiji in podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije postavijo določeno število vprašanj. Člen 138, Priloga III

Izjave

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg

Poštni naslov

 • European Parliament
  Office

  1047 Bruxelles