Marisa
MATIAS

Mnenja v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Marisa MATIAS

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev

23-11-2018 ITRE_AD(2018)627047 PE627.047v02-00 ITRE
Anna ZÁBORSKÁ

MNENJE o blokovni verigi: v prihodnost usmerjena trgovinska politika

08-11-2018 ITRE_AD(2018)623833 PE623.833v02-00 ITRE
Cristian-Silviu BUŞOI

MNENJE o izobraževanju v digitalni dobi: izzivi, priložnosti in pridobljene izkušnje za oblikovanje politike EU

10-10-2018 ITRE_AD(2018)623921 PE623.921v02-00 ITRE
Tamás DEUTSCH

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okviru za prosti pretok neosebnih podatkov v Evropski uniji

26-04-2018 ITRE_AD(2018)613537 PE613.537v02-00 ITRE
Zdzisław KRASNODĘBSKI

MNENJE o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o pravnem in operativnem okviru evropske storitvene e-izkaznice, ki jo je uvedla Uredba ... [uredba o evropski storitveni e-izkaznici]

30-11-2017 ITRE_AD(2017)601268 PE601.268v02-00 ITRE
Maria SPYRAKI

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi evropske storitvene e-izkaznice in povezanih upravnih zmogljivosti

30-11-2017 ITRE_AD(2017)601274 PE601.274v02-00 ITRE
Maria SPYRAKI

MNENJE Digitalni trgovinski strategiji naproti

08-11-2017 ITRE_AD(2017)609603 PE609.603v02-00 ITRE
Reinhard BÜTIKOFER

MNENJE o Evropskem akcijskem načrtu za e-upravo za obdobje 2016–2020

28-02-2017 ITRE_AD(2017)594095 PE594.095v02-00 ITRE
Angelika MLINAR

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o preprečevanju geografskega blokiranja in drugih oblik diskriminacije na podlagi državljanstva, prebivališča ali sedeža strank na notranjem trgu ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES

10-02-2017 ITRE_AD(2017)592238 PE592.238v03-00 ITRE
Eva KAILI

MNENJE o priporočilih Evropski komisiji glede pogajanj za čezatlantsko partnerstvo na področju trgovine in naložb (TTIP)

27-03-2015 ECON_AD(2015)546785 PE546.785v02-00 ECON
Jeppe KOFOD