Marisa
MATIAS

Poročila v vlogi poročevalca v senci - 8. zakonodajno obdobje Marisa MATIAS

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

POROČILO o ekonomskih politikah euroobmočja

23-10-2017 A8-0310/2017 PE605.977v02-00 ECON
Gunnar HÖKMARK

POROČILO o spletnih platformah in enotnem digitalnem trgu

31-05-2017 A8-0204/2017 PE599.814v02-00 IMCO ITRE
Philippe JUVIN Henna VIRKKUNEN

POROČILO o zeleni knjigi o maloprodajnih finančnih storitvah

17-10-2016 A8-0294/2016 PE583.922v02-00 ECON
Olle LUDVIGSSON