Marisa
MATIAS

Poročila v vlogi poročevalca - 8. zakonodajno obdobje Marisa MATIAS

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

POROČILO o enakosti spolov in davčnih politikah v EU

29-11-2018 A8-0416/2018 PE623.839v02-00 ECON FEMM
Ernest URTASUN Marisa MATIAS