Marisa
MATIAS

Pisne izjave (do 16. januarja 2017) - 8. zakonodajno obdobje Marisa MATIAS

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o obdavčitvi ženskih sanitarnih izdelkov, na primer tamponov

12-09-2016 P8_DCL(2016)0089 Zastarano
Karima DELLI Linnéa ENGSTRÖM Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Molly SCOTT CATO Josep-Maria TERRICABRAS Ernest URTASUN Monika VANA Ángela VALLINA Merja KYLLÖNEN Laura AGEA Fabio Massimo CASTALDO Marisa MATIAS Eleonora EVI Anneliese DODDS
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 109 - 13-12-2016

Pisna izjava o potencialu digitalnih tehnologij za izboljšanje in širjenje dostopa do znanja

12-09-2016 P8_DCL(2016)0085 Zastarano
Andrea COZZOLINO Catherine STIHLER Nicola DANTI Antanas GUOGA Lambert van NISTELROOIJ Sergio Gaetano COFFERATI Massimiliano SALINI Marisa MATIAS Michela GIUFFRIDA Alfred SANT
Datum predložitve : 12-09-2016
Pretek roka : 12-12-2016
Število podpisnikov : 81 - 13-12-2016

Pisna izjava o sladkorni bolezni

01-02-2016 P8_DCL(2016)0008 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev
Nicola CAPUTO Therese COMODINI CACHIA Christel SCHALDEMOSE Sirpa PIETIKÄINEN Dame Glenis WILLMOTT Marc TARABELLA Simona BONAFÈ Daciana Octavia SÂRBU Bogdan Brunon WENTA Nicola DANTI Tomáš ZDECHOVSKÝ Marisa MATIAS Marlene MIZZI Elena GENTILE Doru-Claudian FRUNZULICĂ Enrico GASBARRA Tibor SZANYI Renato SORU Luigi MORGANO Theodoros ZAGORAKIS Damiano ZOFFOLI Ricardo SERRÃO SANTOS Renata BRIANO Carlos ZORRINHO Isabella DE MONTE Silvia COSTA Brando BENIFEI
Datum predložitve : 01-02-2016
Pretek roka : 01-05-2016
Sprejeto (datum) : 02-05-2016
Seznam podpisnikov : P8_PV(2016)05-09(ANN02)
Število podpisnikov : 405 - 02-05-2016

Pisna izjava o kampanjah o cepljenju

07-09-2015 P8_DCL(2015)0032 Zastarano
Enrico GASBARRA Ivan JAKOVČIĆ Mara BIZZOTTO Françoise GROSSETÊTE Nicola CAPUTO Marisa MATIAS Nessa CHILDERS Giovanni LA VIA Cristian-Silviu BUŞOI Marc TARABELLA Fabio Massimo CASTALDO Piernicola PEDICINI
Datum predložitve : 07-09-2015
Pretek roka : 07-12-2015
Število podpisnikov : 125 - 08-12-2015

Pisna izjava o boju proti raku dojke v Evropski uniji

27-04-2015 P8_DCL(2015)0017 Postopek sklenjen s podpisi večine poslancev
Nessa CHILDERS Simona BONAFÈ Anna ZÁBORSKÁ Lidia Joanna GERINGER de OEDENBERG Françoise GROSSETÊTE Marisa MATIAS Emma McCLARKIN Biljana BORZAN Alojz PETERLE Miriam DALLI
Datum predložitve : 27-04-2015
Pretek roka : 27-07-2015
Sprejeto (datum) : 27-07-2015
Seznam podpisnikov : P8_PV(2015)09-07(ANN02)
Število podpisnikov : 394 - 28-07-2015