Paulo RANGEL : Domov 

Član 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 
Odbor za ustavne zadeve 
Delegacija pri stabilizacijsko-pridružitvenem parlamentarnem odboru EU-Črna gora 

Namestnik 

Odbor za zunanje zadeve 
Delegacija za odnose z Indijo 

Nedavne dejavnosti 

Sistem lažnih in pravih dokumentov na spletu (FADO) (A9-0022/2019 - Roberta Metsola) PT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (A9-0003/2020 - Geert Bourgeois) PT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 
Sklenitev Sporazuma o prosti trgovini med EU in Vietnamom (resolucija) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) PT  
 
Pisne obrazložitve glasovanja 

Kontakt