Please fill this field
Sandra KALNIETE Sandra KALNIETE
Sandra KALNIETE

Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov)

Podpredsednica

Latvija - Partija "VIENOTĪBA" (Latvija)

Datum rojstva : ,

Sedmi parlamentarni mandat Sandra KALNIETE

Politične skupine

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Poslanska skupina Evropske ljudske stranke (Krščanskih demokratov) - Članica

Nacionalne stranke

 • 14-07-2009 / 24-03-2013 : Pilsoniskā Savienība (Latvija)
 • 25-03-2013 / 30-06-2014 : Vienotība (Latvija)

Podpredsednica

 • 30-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija za odnose z Japonsko

Poslanci

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov
 • 16-09-2009 / 29-09-2009 : Delegacija za odnose z Japonsko
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov

Namestnica

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja
 • 02-09-2009 / 21-10-2010 : Odbor za pravice žensk in enakost spolov
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacija pri skupnem parlamentarnem odboru EU-Turčija
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja

all-activities

Prispevki k plenarnim razpravam

Govori med plenarnim zasedanjem in pisne izjave v zvezi s plenarnimi razpravami. Člena 204 in 171(11)

Poročila v vlogi poročevalca

V pristojnem parlamentarnem odboru je imenovan poročevalec, ki pripravi osnutek poročila o predlogih zakonodajne ali proračunske narave ali o drugih vprašanjih. Pri pripravi poročila se lahko poročevalci posvetujejo z ustreznimi strokovnjaki in deležniki. Odgovorni so tudi za oblikovanje osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s poročevalci v senci. Poročila, sprejeta na ravni odbora, se nato pregledajo in o njih se glasuje na plenarnem zasedanju. Člen 55

POROČILO o upravljanju in partnerstvu na enotnem trgu

23-03-2011 A7-0083/2011 PE 456.686v03-00 IMCO
Sandra KALNIETE

Poročila v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za vsako poročilo imenujejo poročevalca v senci iz pristojnega odbora, ki spremlja napredek tega poročila in išče kompromise s poročevalcem. Člen 215

POROČILO o novi agendi za evropsko potrošniško politiko

17-05-2013 A7-0163/2013 PE 500.621v03-00 IMCO
Vicente Miguel GARCÉS RAMÓN

Mnenja v vlogi poročevalca

Odbori lahko pripravijo mnenje o poročilu pristojnega odbora, ki zajema elemente, povezane s pristojnostmi njihovega odbora. Pripravljavci teh mnenj so odgovorni tudi za pripravo osnutkov sporazumnih predlogov sprememb in iskanje kompromisov s pripravljavci mnenja v senci. Člen 56, člen 57, Priloga VI

MNENJE o predlogu sklepa Sveta o uvedbi posebnega programa za izvajanje okvirnega programa za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020

12-07-2012 AGRI_AD(2012)489458 PE 489.458v02-00 AGRI
Sandra KALNIETE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o okvirnem programu za raziskave in inovacije (2014–2020) Obzorje 2020

12-07-2012 AGRI_AD(2012)489455 PE 489.455v02-00 AGRI
Sandra KALNIETE

MNENJE o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah za vseevropsko energetsko infrastrukturo in razveljavitvi Odločbe št. 1364/2006/ES

31-05-2012 IMCO_AD(2012)487677 PE 487.677v02-00 IMCO
Sandra KALNIETE

Mnenja v vlogi poročevalca v senci

Politične skupine za mnenje imenujejo pripravljavca mnenja v senci, ki spremlja napredek tega mnenja in išče kompromise s pripravljavcem mnenja. Člen 215

MNENJE o konkurenčnem enotnem digitalnem trgu – e-uprava kot vodilna sila

22-11-2011 IMCO_AD(2011)473731 PE 473.731v02-00 IMCO
Gianni PITTELLA

Predlogi resolucij

Poslanci lahko vložijo posamični predlog v zvezi z vprašanji, ki spadajo na področje dejavnosti EU. Ta predlog se posreduje pristojnemu odboru v presojo. Člen 143

Parlamentarna vprašanja

Vprašanja za ustni odgovor z razpravo lahko vloži odbor, politična skupina ali vsaj 5 % vseh poslancev. Naslovniki so druge institucije EU. Konferenca predsednikov odloči, če in v kakšnem vrstnem redu se vprašanja vključijo v končni osnutek dnevnega reda plenarnega zasedanja. Člen 128

Pisne izjave (do 16. januarja 2017)

**Ta instrument od 16. januarja 2017 ne obstaja več**. Pisna izjava je bila pobuda v zvezi z zadevo, ki je v pristojnosti EU. Poslanci so jo v roku treh mesecev lahko sopodpisali.

Pisna izjava o enaki obravnavi kmetov v Evropski uniji

24-02-2010 P7_DCL(2010)0011 Zastarano
Valdemar TOMAŠEVSKI Mirosław PIOTROWSKI Janusz WOJCIECHOWSKI Sandra KALNIETE
Datum predložitve : 24-02-2010
Pretek roka : 17-06-2010
Število podpisnikov : 53 - 17-06-2010

Izjave

Podpisan in datiran izvirnik izjave, shranjene pri Evropskem parlamentu

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg