Andrey KOVATCHEV : Domov 

Član 

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov 
Delegacija pri skupni parlamentarni skupščini AKP-EU 

Namestnik 

Odbor za zunanje zadeve 
Odbor za mednarodno trgovino 
Pododbor za človekove pravice 
Delegacija za odnose z državami jugovzhodne Azije in Združenjem držav jugovzhodne Azije (ASEAN) 

Kontakt