Amelia
ANDERSDOTTER

Yttranden i egenskap av föredragande - 7:e valperioden Amelia ANDERSDOTTER

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över en strategi för digital frihet i EU:s utrikespolitik

20-09-2012 INTA_AD(2012)492658 PE 492.658v02-00 INTA
Amelia ANDERSDOTTER

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av handelsavtalet om åtgärder mot immaterialrättsintrång mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, Australien, Kanada, Japan, Republiken Korea, Mexikos förenta stater, Konungariket Marocko, Nya Zeeland, Republiken Singapore, Schweiziska edsförbundet och Amerikas förenta stater

05-06-2012 ITRE_AD(2012)483518 PE 483.518v02-00 ITRE
Amelia ANDERSDOTTER