Amelia
ANDERSDOTTER

Parlamentsfrågor - 7:e valperioden Amelia ANDERSDOTTER

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Lagring av uppgifter, Berec och Post- och telestyrelsen

17-04-2014 P-005101/2014 Kommissionen

Kommissionens rekommendation om användning av OOXML

14-11-2013 E-012935/2013 Kommissionen

Cert-EU och hackningen av Belgacom

03-10-2013 E-011302/2013 Kommissionen

Enhetlig patentdomstol

03-10-2013 E-011256/2013 Kommissionen

Tekniska standarder och upphandling

20-09-2013 E-010758/2013 Kommissionen

Faktisk användning av standard eller standardisering

18-09-2013 E-010673/2013 Kommissionen