Amelia
ANDERSDOTTER

Inlägg i plenum - 7:e valperioden Amelia ANDERSDOTTER

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Ansvarsfrihet för 2012 (debatt)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Ansvarsfrihet för 2012 (debatt)

02-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-02(24)

Transeuropeiska telekommunikationsnät (debatt)

25-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-25(16)

Konsumentprogram 2014-2020 (debatt)

14-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-14(4)