Amelia
ANDERSDOTTER

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 7:e valperioden Amelia ANDERSDOTTER

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om främjande av social inkludering och bekämpande av all slags diskriminering på arbetsmarknaden

16-01-2014 P7_DCL(2014)0009 Bortfaller
Salvador SEDÓ i ALABART Antonio CANCIAN Amelia ANDERSDOTTER Thomas MANN Phil BENNION Michael CASHMAN Ismail ERTUG Raimon OBIOLS Jacek PROTASIEWICZ Marta ANDREASEN Davor Ivo STIER
Ingiven : 16-01-2014
Frist : 16-04-2014
Antal undertecknare : 75 - 17-04-2014

Skriftlig förklaring par bērnu un viņu tiesību aizsardzību saistībā ar interneta vārdtelpu, kuras mērķgrupa ir bērni

09-09-2013 P7_DCL(2013)0014 Bortfaller
Tanja FAJON Amelia ANDERSDOTTER Jan BŘEZINA Maria da Graça CARVALHO Iliana IOTOVA Seán KELLY Petru Constantin LUHAN Cristiana MUSCARDINI Angelika WERTHMANN Ivo VAJGL Milan ZVER
Ingiven : 09-09-2013
Frist : 09-12-2013
Antal undertecknare : 230 - 10-12-2013