Eric
ANDRIEU

Inlägg i plenum - 8:e valperioden Eric ANDRIEU

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Arbetsplan FR

03-04-2019 P8_CRE-REV(2019)04-03(1-032-0000)

Ansvarsfrihet 2017 (debatt) FR

26-03-2019 P8_CRE-REV(2019)03-26(2-439-0000)

Diskussionsunderlag om ett hållbart EU 2030 (debatt) FR

13-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-13(3-025-0000)

Hållbar användning av bekämpningsmedel (debatt) FR

12-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-12(2-048-0000)

Stora rovdjur (debatt) FR

11-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-11(1-223-0000)

Långlivade organiska föroreningar (debatt) FR

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-487-0000)

Kommissionens arbetsprogram för 2019 (debatt) FR

23-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-23(2-352-0000)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt FR

22-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-22(1-288-0000)

Anföranden på en minut om frågor av politisk vikt FR

01-10-2018 P8_CRE-REV(2018)10-01(1-211-0000)

Genomförandet av förordningen om växtskyddsmedel (debatt) FR

13-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-13(4-020-0000)

Olika kvalitet på produkter på den inre marknaden (debatt) FR

13-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-13(4-058-0000)