Eric
ANDRIEU

Förslag till unionsakt - 8:e valperioden Eric ANDRIEU

En ledamot får anmoda kommissionen att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt (en ny rättsakt eller ändring av en befintlig rättsakt). Artikel 47

Skriftlig förklaring FÖRSLAG TILL UNIONSRÄTTSAKT om förstärkning av jordbrukarnas ställning i livsmedelskedjan

01-06-2017 B8-0303/2017