Eric
ANDRIEU

Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 8:e valperioden Eric ANDRIEU

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om främjande av ekologiska produkter i matsalar

24-10-2016 P8_DCL(2016)0117 Bortfaller
Eric ANDRIEU Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ivan JAKOVČIĆ Fabio Massimo CASTALDO Edouard MARTIN Marco ZULLO Martin HÄUSLING Viorica DĂNCILĂ Zbigniew KUŹMIUK Daniel BUDA
Ingiven : 24-10-2016
Frist : 24-01-2017
Antal undertecknare : 75 - 25-01-2017

Skriftlig förklaring om reglering av bredband

12-09-2016 P8_DCL(2016)0091 Bortfaller
Michela GIUFFRIDA Andrea COZZOLINO Stefano MAULLU Salvatore CICU Alfred SANT Raffaele FITTO Marlene MIZZI Takis HADJIGEORGIOU Theodoros ZAGORAKIS Eric ANDRIEU Patricija ŠULIN
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 63 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om det akuta behovet av att öka interventionspriserna för att stoppa krisen inom mejerisektorn

12-09-2016 P8_DCL(2016)0069 Bortfaller
José BLANCO LÓPEZ Iratxe GARCÍA PÉREZ Paolo DE CASTRO Isabelle THOMAS Clara AGUILERA Esther HERRANZ GARCÍA Francisco José MILLÁN MON Izaskun BILBAO BARANDICA Maite PAGAZAURTUNDÚA Stanislav POLČÁK Daniel BUDA Jonás FERNÁNDEZ Eider GARDIAZABAL RUBIAL Sergio GUTIÉRREZ PRIETO Ricardo SERRÃO SANTOS Fernando RUAS Carlos COELHO Cláudia MONTEIRO DE AGUIAR Nuno MELO Sofia RIBEIRO José Manuel FERNANDES Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Estefanía TORRES MARTÍNEZ Eric ANDRIEU Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA Gabriel MATO Pablo ZALBA BIDEGAIN
Ingiven : 12-09-2016
Frist : 12-12-2016
Antal undertecknare : 58 - 13-12-2016

Skriftlig förklaring om utarbetandet av en europeisk strategi för hantering, kontroll och möjlig utrotning av den asiatiska jättebålgetingen (Vespa velutina nigrithorax)

27-04-2016 P8_DCL(2016)0047 Bortfaller
Maria Lidia SENRA RODRÍGUEZ Ángela VALLINA José BOVÉ Eric ANDRIEU Patrick LE HYARIC Marco ZULLO Josu JUARISTI ABAUNZ Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Marc TARABELLA Paloma LÓPEZ BERMEJO João FERREIRA Miguel VIEGAS Clara AGUILERA Rosa D'AMATO
Ingiven : 27-04-2016
Frist : 27-07-2016
Antal undertecknare : 72 - 28-07-2016

Skriftlig förklaring om att stödja och stimulera tillträde till arbetsmarknaden för kvinnor från landsbygdsområden

07-03-2016 P8_DCL(2016)0024 Bortfaller
Viorica DĂNCILĂ Clara AGUILERA Maria NOICHL Paolo DE CASTRO Eric ANDRIEU Marc TARABELLA Czesław Adam SIEKIERSKI Mairead McGUINNESS Esther HERRANZ GARCÍA Ulrike MÜLLER Maria HEUBUCH
Ingiven : 07-03-2016
Frist : 07-06-2016
Antal undertecknare : 151 - 08-06-2016

Skriftlig förklaring mot våld inom fotbollen och vid andra idrottsevenemang

12-01-2015 P8_DCL(2015)0002 Bortfaller
José BLANCO LÓPEZ Elena VALENCIANO Marc TARABELLA Esteban GONZÁLEZ PONS Mercedes BRESSO Aldo PATRICIELLO Alessandra MORETTI Dietmar KÖSTER Virginie ROZIÈRE Eric ANDRIEU Ismail ERTUG Eider GARDIAZABAL RUBIAL Izaskun BILBAO BARANDICA Fernando MAURA BARANDIARÁN Javier NART Merja KYLLÖNEN Stefan ECK Ivo VAJGL Marijana PETIR Francisco ASSIS Fabio Massimo CASTALDO Milan ZVER Clara AGUILERA Inma RODRÍGUEZ-PIÑERO Jordi Vicent SEBASTIA TALAVERA Ernest URTASUN Francisco de Paula GAMBUS MILLET Santiago FISAS AYXELÀ
Ingiven : 12-01-2015
Frist : 12-04-2015
Antal undertecknare : 142 - 17-04-2015