Eric
ANDRIEU

Skriftliga frågor - 8:e valperioden Eric ANDRIEU

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

WTO and Spanish olives EN

22-11-2018 E-005885/2018 Kommissionen

Chlordecone EN

25-06-2018 E-003456/2018 Kommissionen

LEADER programme EN

20-02-2018 E-001024/2018 Kommissionen

Lactalis EN

12-01-2018 P-000177/2018 Kommissionen

Adulterated honey EN

05-09-2017 E-005552/2017 Kommissionen