Claude J.E. ALLEGRE : 3:e valperioden 

Politiska grupper 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Socialistgruppen - Ledamot

Nationella partier 

  • 25-07-1989 / 25-11-1989 : Parti socialiste (Frankrike)

Ledamot 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Utskottet för energi, forskning och teknik

Suppleant 

  • 26-07-1989 / 25-11-1989 : Utskottet för ekonomi, valutafrågor och industripolitik