Claudette
ABELA BALDACCHINO

Yttranden i egenskap av skuggföredragande - 7:e valperioden Claudette ABELA BALDACCHINO

För varje yttrande utser de politiska grupperna en skuggföredragande för att följa hur arbetet fortskrider och förhandla om kompromisstexter med föredraganden. Artikel 215

YTTRANDE över Solvit

17-12-2013 EMPL_AD(2013)519559 PE 519.559v02-00 EMPL
Martin KASTLER