Claudette
ABELA BALDACCHINO

Parlamentsfrågor - 7:e valperioden Claudette ABELA BALDACCHINO

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128

Women in the green economy EN

23-04-2014 E-005286/2014 Kommissionen

Household WEEE targets EN

23-04-2014 E-005285/2014 Kommissionen

Gender and SMEs EN

23-04-2014 E-005284/2014 Kommissionen

Gender and drugs EN

23-04-2014 E-005283/2014 Kommissionen

Melanoma EN

23-04-2014 E-005282/2014 Kommissionen

Pollution in the maritime sector EN

23-04-2014 E-005281/2014 Kommissionen

Alcohol abuse among women in the EU-28 EN

11-04-2014 E-004572/2014 Kommissionen

Increasing infant mortality rates EN

11-04-2014 E-004571/2014 Kommissionen

2013 labour force survey EN

11-04-2014 E-004570/2014 Kommissionen

Gender crime EN

11-04-2014 E-004569/2014 Kommissionen

Social work in the EU-28 EN

09-04-2014 E-004419/2014 Kommissionen

Digital divide in the EU-28 EN

09-04-2014 E-004418/2014 Kommissionen

Online shopping (2) EN

09-04-2014 E-004417/2014 Kommissionen

Work-life balance for mothers EN

07-04-2014 E-004311/2014 Kommissionen

Feminisation of poverty EN

07-04-2014 E-004310/2014 Kommissionen

Girls' rights EN

07-04-2014 E-004309/2014 Kommissionen

Suicide rates in the EU-28 EN

07-04-2014 E-004308/2014 Kommissionen

Child marriage EN

07-04-2014 E-004307/2014 Kommissionen

Workers aged 55 to 64 in the EU EN

07-04-2014 E-004306/2014 Kommissionen