Claudette
ABELA BALDACCHINO

Inlägg i plenum - 7:e valperioden Claudette ABELA BALDACCHINO

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Transport av avfall (A7-0069/2014 - Bart Staes)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.8)

Religionsfrihet och kulturell mångfald (B7-0365/2014)

17-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-17(10.12)