• Claudette   ABELA BALDACCHINO  

Claudette ABELA BALDACCHINO : Skriftliga förklaringar (till den 16 januari 2017) - 7:e valperioden 

**Avskaffades den 16 januari 2017** En skriftlig förklaring var ett initiativ om en fråga som hör till EU:s ansvarsområde. Den kunde undertecknas av andra ledamöter inom en tidsfrist på tre månader.

Skriftlig förklaring om bekämpning av den höga förekomsten av icke-överförbara sjukdomar bland öbefolkningar  
- P7_DCL(2014)0002 - Bortfaller  
Claudette ABELA BALDACCHINO , Nuno TEIXEIRA , Pavel POC , François ALFONSI , Christel SCHALDEMOSE , Antigoni PAPADOPOULOU , Nessa CHILDERS , Susy DE MARTINI , Marisa MATIAS , Francesca BARRACCIU , Antonyia PARVANOVA  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 61 - 14-04-2014
Skriftlig förklaring om bekämpning av prostatacancer i Europeiska unionen  
- P7_DCL(2014)0001 - Bortfaller  
Pavel POC , Alojz PETERLE , Nessa CHILDERS , Seán KELLY , Heinz K. BECKER , Claudette ABELA BALDACCHINO , Minodora CLIVETI , Edit HERCZOG , Sirpa PIETIKÄINEN , Bart STAES , Susy DE MARTINI , Piotr BORYS , Fiona HALL , Marian HARKIN , Olga SEHNALOVÁ , Danuta JAZŁOWIECKA , Csaba SÓGOR  
Ingiven : 13-01-2014
Frist : 13-04-2014
Antal undertecknare : 162 - 14-04-2014