José María
GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Inlägg i plenum - 5:e valperioden José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Mot en konstitution för Europa

04-05-2004 P5_CRE(2004)05-04(3)

Konstitution för Europa, regeringskonferensen

24-09-2003 P5_CRE(2003)09-24(1)

Omröstning

24-09-2003 P5_CRE(2003)09-24(2)

Rättsliga grunder och respekt för EG-rätten

01-09-2003 P5_CRE(2003)09-01(7)

Reform av tjänsteföreskrifterna

26-03-2003 P5_CRE(2003)03-26(7)

Frågestund (kommissionen)

22-10-2002 P5_CRE(2002)10-22(7)

Ersättning till brottsoffer

23-09-2002 P5_CRE(2002)09-23(6)

Val av företrädare i Europaparlamentet

11-06-2002 P5_CRE(2002)06-11(8)

Europaparlamentets arbetsordning

10-06-2002 P5_CRE(2002)06-10(4)

Frågestund (rådet)

10-04-2002 P5_CRE(2002)04-10(8)

Frågestund (rådet)

13-03-2002 P5_CRE(2002)03-13(11)

Frågestund (kommissionen)

12-03-2002 P5_CRE(2002)03-12(10)

Humangenetik

29-11-2001 P5_CRE(2001)11-29(1)

Reform av rådet

24-10-2001 P5_CRE(2001)10-24(5)