José María
GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Betänkanden i egenskap av föredragande - 5:e valperioden José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Betänkande om det närmare samarbetet (2000/2162 (INI)) - utskottet för konstitutionella frågor

12-10-2000 A5-0288/2000 PE 286.950DEF AFCO
José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO