Veuillez remplir ce champ
José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO
José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO
Spanien

Född : , Madrid

5:e valperioden José María GIL-ROBLES GIL-DELGADO

Politiska grupper

 • 20-07-1999 / 11-10-1999 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot
 • 12-10-1999 / 07-03-2002 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot av presidiet
 • 08-03-2002 / 19-07-2004 : Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna - Ledamot av presidiet

Nationella partier

 • 20-07-1999 / 19-07-2004 : Partido Popular (Spanien)

Ordförande

 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Bulgarien

Ledamot

 • 21-07-1999 / 14-01-2002 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 06-10-1999 / 14-01-2002 : Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • 13-12-2000 / 29-11-2001 : Tillfälligt utskott för humangenetik och annan ny teknik inom den moderna medicinen
 • 17-01-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för konstitutionella frågor
 • 07-02-2002 / 19-07-2004 : Delegationsordförandekonferensen
 • 28-02-2002 / 19-07-2004 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

Suppleant

 • 21-07-1999 / 04-11-1999 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden
 • 17-01-2002 / 27-02-2002 : Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden

all-activities

Inlägg i plenum

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Betänkanden i egenskap av föredragande

En föredragande utses i det ansvariga parlamentsutskottet för att utarbeta ett betänkande om förslag som rör lagstiftning eller budget, eller om andra frågor. I arbetet med betänkandet kan föredraganden samråda med relevanta experter och berörda parter. Föredraganden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande. Efter antagande i utskottet går betänkandet vidare till behandling och omröstning i plenum. Artikel 55

Förslag till resolutioner

Ledamöterna kan lägga fram individuella resolutionsförslag om frågor som hör till EU:s verksamhetsområde. Förslaget hänvisas till ansvarigt utskott för behandling. Artikel 143

Parlamentsfrågor

Frågor för muntligt besvarande med debatt kan inges av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentets ledamöter. Adressaterna är andra EU-institutioner. Talmanskonferensen beslutar om och i vilken turordning frågorna förs upp på parlamentets slutliga förslag till föredragningslista för ett plenarsammanträde. Artikel 128