Marie-Christine
ARNAUTU

Muntliga frågor - 8:e valperioden Marie-Christine ARNAUTU

Frågor för muntligt besvarande med debatt, till kommissionen, rådet eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant, kan ställas av ett utskott, en politisk grupp eller minst fem procent av parlamentsledamöterna. Artikel 136

Olaglig handel med djur

16-06-2015 O-000074/2015 Kommissionen

Skydd av konsumenter mot kött från djurkloner

13-05-2015 O-000058/2015 Kommissionen

Kartellbildning inom läkemedelsindustrin

10-12-2014 O-000094/2014 Kommissionen