Petras AUŠTREVIČIUS Petras AUŠTREVIČIUS
Petras AUŠTREVIČIUS

Renew Europe Group

Ledamot

Litauen - Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis (Litauen)

Född : , Vilnius

Yttranden i egenskap av föredragande Petras AUŠTREVIČIUS

Utskotten får avge ett yttrande till ett betänkande från det ansvariga utskottet om de delar som är kopplade till deras ansvarsområde. Föredragande av sådana yttranden ansvarar också för att formulera kompromissändringsförslag och förhandla med skuggföredragande av yttrandet. Artikel 56, artikel 57, bilaga VI

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om förenklat utfärdande av viseringar

21-02-2020 AFET_AD(2020)646757 PE646.757v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

YTTRANDE över utkastet till rådets beslut om ingående av avtalet mellan Europeiska unionen och Republiken Vitryssland om återtagande av personer som vistas olagligt inom territoriet

21-02-2020 AFET_AD(2020)646758 PE646.758v02-00 AFET
Petras AUŠTREVIČIUS

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg