Alfred SANT : Hem 

Ledamot 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor 
Utskottet för framställningar 
Delegationen för förbindelserna med Förenta staterna 

Suppleant 

Budgetutskottet 
Delegationen för förbindelserna med Japan 

Senaste aktiviteter 

Ingående av frihandelsavtalet mellan EU och Vietnam (resolution) (A9-0017/2020 - Geert Bourgeois) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Invändning enligt artikel 112: Bly och blyföreningar (B9-0089/2020) EN  
 
Skriftliga förklaringar 
Föreslaget mandat för förhandlingar om ett nytt partnerskap med Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland (B9-0098/2020) EN  
 
Skriftliga förklaringar 

Kontakt