Maria GRAPINI Maria GRAPINI
Maria GRAPINI

Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet

Ledamot

Rumänien - Partidul Social Democrat (Rumänien)

Född : , Berești - Galați

Hem Maria GRAPINI

Vice ordförande

IMCO
Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

Ledamot

LIBE
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
DEPA
Delegationen till den parlamentariska församlingen Euronest

Suppleant

CONT
Budgetkontrollutskottet
TRAN
Utskottet för transport och turism
D-MD
Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU–Moldavien
D-JP
Delegationen för förbindelserna med Japan

Senaste aktiviteter

Turism och transport under 2020 och därefter (RC-B9-0166/2020, B9-0166/2020, B9-0175/2020, B9-0177/2020, B9-0178/2020, B9-0180/2020, B9-0182/2020, B9-0184/2020) RO

19-06-2020
Skriftliga förklaringar

. – Am votat pentru că am considerat importantă această propunere de rezoluție deoarece dintre toate sectoarele economice majore, sectoarele transporturilor, culturii și turismului au fost afectate în cea mai mare măsură de criza provocată de COVID-19, o rată ridicată a șomajului afectând în special lucrătorii sezonieri și cei aflați în situații vulnerabile.
Consider că turismul reprezintă un sector strategic al economiilor statelor membre, chiar dacă acesta este diferit de la un stat membru la altul. Cred că ar trebui să avem o strategie globală privind turismul, trebuie să avem diferite produsele turistice în toate statele membre: culturale, de aventură, sportive, agro-alimentare, rurale, ecumenice, balneare și de sănătate, însă pentru aceasta este nevoie de o susținere bugetară.
Este important să avem măsuri prin care să se redea turiștilor încrederea de a călători din nou spre Europa și în Europa, pentru a reduce la minimum pierderile suplimentare din acest sector și, de asemenea, pentru a asigura sustenabilitatea acestui sector pe termen lung.
În contextul acestei crize generate de COVID-19, este necesară revenirea la libera circulație fără restricții a persoanelor, fiind necesară stabilirea unui mecanism la nivelul UE pentru a defini rata unui nivel suficient de scăzut de transmitere și aplicarea uniformă a acestei rate în întreaga UE.
Lucrătorii transfrontalieri și sezonieri au o importanță majoră pentru prestarea de servicii în sectorul turismului, ca o componentă-cheie a efortului de redresare economică, și consider că este esențial să se ia măsuri care să încurajeze mobilitatea acestora și să le protejeze drepturile, inclusiv printr-o mai bună punere în aplicare a legislației existente.
Cred că este important să avem un sistem european de garantare a călătoriilor astfel încât companiile să dispună de lichiditatea financiară necesară pentru a garanta atât rambursarea costurile achitate de călători, cât și a costurilor de repatriere, împreună cu o compensare corectă pentru posibilele daune suferite în caz de faliment.
Regret că nu avem o linie bugetară dedicată turismului sustenabil în următorul Cadru Financiar Multianual și lipsa actuală a unui instrument financiar concret și specific, pe termen scurt, pentru a sprijini redresarea sectorului.
Statele membre trebuie să sprijine de urgență întreprinderile și lucrătorii, inclusiv lucrătorii independenți din sectorul transporturilor, al culturii și al turismului, în special IMM-urile, inclusiv macro-întreprinderile și întreprinderile familiale, în gestionarea lichidităților lor, pentru a le ajuta să își mențină locurile de muncă și pentru a reduce sarcinile administrative inutile.

Administrativt samarbete i fråga om beskattning: uppskjutande av vissa tidsfrister på grund av covid-19-pandemin (C9-0134/2020) RO

19-06-2020
Skriftliga förklaringar

Această pandemie a creat o criză gravă a sănătății publice, afectând toate statele membre, dar are și implicații grave pentru economiile Uniunii pe termen lung.
Având în vedere aceste circumstanțe fără precedent, o serie de state membre și persoane responsabile cu raportarea informațiilor în temeiul Directivei 2011/16/UE a Consiliului din 15 februarie 2011 privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal au solicitat amânarea anumitor termene pentru depunerea și schimbul de informații în temeiul prezentei directive.
Mai precis, cererile de amânare se referă la schimburile automate de informații cu privire la conturile financiare ale căror beneficiari sunt rezidenți fiscali în alt stat membru și la modalitățile transfrontaliere care fac obiectul raportării care figurează în anexa IV la Directiva 2011/16/UE a Consiliului.
Prin urmare, este necesar să se amâne termenul pentru schimbul de informații privind conturile financiare deținute de beneficiari care sunt rezidenți fiscali în alt stat membru. În consecință, acest lucru ar permite statelor membre să își adapteze termenele naționale de depunere a acestor informații de către instituțiile financiare, motiv pentru care am votat deoarece am considerat importantă această propunere de raport.

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg