Klaus BUCHNER Klaus BUCHNER
Klaus BUCHNER

Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot

Tyskland - Ökologisch-Demokratische Partei (Tyskland)

Född : , München

Hem Klaus BUCHNER

Ledamot

ITRE
Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
SEDE
Underutskottet för säkerhet och försvar

Suppleant

INTA
Utskottet för internationell handel
ENVI
Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
D-IR
Delegationen för förbindelserna med Iran
D-IN
Delegationen för förbindelserna med Indien

Kontakt

Bruxelles

Strasbourg