Isabella ADINOLFI : Hem 

Ledamot 

Utskottet för kultur och utbildning 
Delegationen för förbindelserna med Japan 
Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen 

Suppleant 

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 

Senaste aktiviteter 

Kontakt