• Janice   ATKINSON  

Janice ATKINSON : Individuella förslag till resolution - 8:e valperioden 

Varje ledamot får inge ett resolutionsförslag i ett ämne som hör till EU:s verksamhetsområde. Tillåtliga förslag hänvisas till det ansvariga utskottet, som ska avgöra vilket förfarande som ska tillämpas. Artikel 143