Janice
ATKINSON

Skriftliga frågor - 8:e valperioden Janice ATKINSON

Ledamöterna kan lämna in ett bestämt antal frågor för skriftligt besvarande till ordföranden för Europeiska rådet, rådet, kommissionen eller vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Artikel 138, bilaga III

Location of EU agencies EN

26-04-2017 E-002930/2017 Kommissionen

Frontex external relations EN

11-06-2015 E-009605/2015 Kommissionen

VAT on sanitary products EN

22-05-2015 E-008291/2015 Kommissionen

VAT on electronic books EN

22-05-2015 E-008290/2015 Kommissionen