Lucy
ANDERSON

Inlägg i plenum - 8:e valperioden Lucy ANDERSON

Muntliga inlägg som görs under plenarsammanträdet och skriftliga förklaringar till plenardebatter. Artiklarna 204 och 171.11

Arbetsplan EN

11-02-2019 P8_CRE-REV(2019)02-11(1-047-0000)

Rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (debatt) EN

14-11-2018 P8_CRE-REV(2018)11-14(3-438-0000)

Gemensam digital ingång (A8-0054/2018 - Marlene Mizzi) EN

13-09-2018 P8_CRE-REV(2018)09-13(4-204-0000)

Gränsöverskridande paketleveranstjänster (debatt) EN

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(1-169-0000)

Gränsöverskridande paketleveranstjänster (debatt) EN

12-03-2018 P8_CRE-REV(2018)03-12(1-188-0000)

Att rädda liv: öka bilsäkerheten i EU (debatt) EN

13-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-13(1-103-0000)